10 Şubat 2014 Pazartesi 11:21
Ga­la­ta­sa­ray’da son gün­le­rin en çok me­rak edi­len ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si yıl­dız fut­bol­cu Di­der Drog­ba’yla söz­leş­me ye­ni­le­yip ye­ni­len­me­ye­ce­ği. Oyun­cu hak­kın­da ko­nu­şu­lan­lar ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın ca­nı­nı sı­ka­cak cins­ten. Geç­ti­ği­miz haf­ta için­de Ame­ri­kan kay­nak­la­rı Fil­di­şi­li yıl­dı­zın MLS ta­kım­la­rın­dan Se­att­le So­un­ders ile önü­müz­de­ki se­zon için an­laş­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar’ın ikin­ci baş­ka­nı Öz­kan Ol­cay ise ön­ce­ki gün oyun­cu­nun öz­gür ira­de­siy­le ka­rar ve­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Drog­ba için bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken, Fil­di­şi­li yıl­dı­zı çok iyi ta­nı­yan Ga­la­ta­sa­ray’ın es­ki kap­ta­nı Ay­han Ak­man, BU­GÜN’e ko­nuş­tu. 

 ‘Verebileceğini verdi’

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mın Drog­ba ile yol­la­rı­nı ayır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ak­man, “Hem yaş ola­rak hem de per­for­mans ola­rak ya­vaş ya­vaş düş­tü. Bir bu­çuk se­ne­dir önem­li hiz­met­ler yap­tı. Ta­bi­i ki çok bü­yük bir oyun­cu. Ama Bu­rak ve Umut’un ya­nı­na, genç ama de­ne­yi­mi olan Av­ru­pa’nın iyi gol­cü­le­rin­den bi­ri­nin alın­ma­sı ta­raf­ta­rı­yım. Drog­ba’ya te­şek­kür edi­lip, yol­la­rın ay­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu, Drog­ba’nın kö­tü oyun­cu ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mi­yor ama ben­ce Ga­la­ta­sa­ray’da­ki mis­yo­nu bit­ti. Ve­re­bi­le­ce­ği­ni ver­di” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Boş­nak ismin me­na­je­ri açık­la­mış­tı

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­min ise Fil­di­şi­li yıl­dız­la söz­leş­me ye­ni­le­mek için ace­le et­me­me­si dik­kat çe­ki­yor. Tek­nik he­ye­tin baş­ka plan­la­rı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni, çok da­ha genç ama ay­nı za­man­da yıl­dız ni­te­li­ği ta­şı­yan bir gol­cü al­ma­yı amaç­lı­yor. Bu gol­cü­nün ise Edin Dze­ko ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Man­ci­ni, Manc­hes­ter City’yi ça­lış­tı­rır­ken, Dze­ko’yu Wols­fburg’dan trans­fer et­miş­ti. Boş­nak oyun­cu­nun me­na­je­ri Na­ser Hu­kic, da­ha ön­ce BU­GÜN’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘’Man­ci­ni, Dze­ko’yu se­vi­yor ve ta­kı­mın­da is­ti­yor’’ de­miş­ti. Ga­la­ta­sa­ray’ın, Bos­na Her­sek Mil­li Ta­kı­mı’yla Dün­ya Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le ede­cek Dze­ko’yla Dün­ya Ku­pa­sı’ndan ön­ce an­laş­ma ze­mi­ni oluş­tur­ma­ya ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di.
Son Güncelleme: 10.02.2014 11:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! > Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.