05 Ekim 2013 Cumartesi 11:48
“Matem günleri yaşadık“

Bugün Gazetesi'ne konuşan Di­di­er Drog­ba, sa­mi­mi ve iç­ten açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Devler Ligi’ndeki Ju­ven­tus ma­çın­da at­tı­ğı ve at­tır­dı­ğı gol­le bir kez da­ha ta­kı­mın ger­çek li­de­ri ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­yan Drog­ba, tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­rim’in geç­ti­ği­miz haf­ta ta­kım­dan gön­de­ril­me­siy­le il­gi­li ola­rak, “Bi­zim için çok zor gün­ler­di. Ho­ca­mı­zın ta­kım­dan ay­rı­lı­şıy­la bir­lik­te ma­tem gün­le­ri ya­şa­dık.

Ju­ven­tus ma­çın­dan ön­ce­ki 3-4 gün be­nim ve ta­kı­mım için son de­re­ce sı­kın­tı­lıy­dı. Bu durumun tam olarak tanımını yapmak neredeyse imkansız. Fut­bol şan­sı mı şans­sız­lı­ğı mı de­mek ge­re­kir bi­le­mi­yo­rum. En önem­li olan şey ku­lüp, ku­lü­bün ba­şa­rı­sı­dır ve biz her za­man ku­lü­bün ba­şa­rı­sı için ça­lış­mak zo­run­da­yız” de­di.

"Tüm gücümüzle savaşacağız"

Ju­ven­tus ma­çın­dan ön­ce­ki iki gün­de Man­ci­ni’yle ya­şa­dık­la­rı­nı da an­la­tan Drog­ba, “Biz maç­tan ön­ce ken­di­siy­le çok sı­kı bir tak­tik ça­lış­ma içe­ri­si­ne gir­dik. O za­ten ne ka­dar tec­rü­be­li bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­mış­tır. Bu­nun so­nuç­la­rı­nı Ju­ven­tus ma­çın­da gör­dük.

Bir­kaç gün­de faz­la bir şey ya­pa­maz­sı­nız ama çok sağ­lam ve güç­lü bir du­ruş gös­ter­dik sa­ha­da. Her bö­lüm­de di­riy­dik. İlk ya­rı­da ra­ki­be ne­re­dey­se hiç po­zis­yon ver­me­dik. Hiç tar­tış­ma­sız bi­zim için çok iyi bir so­nuç” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Man­ci­ni’li ye­ni dö­nem­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni de pay­la­şan Drog­ba, “Şim­di ye­ni bir tek­nik di­rek­tö­re sa­hi­biz. Onun di­rek­tif­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ça­lı­şa­ca­ğız. Ka­zan­mak ve sahada en iyi­si­ni yap­mak için tüm gü­cü­müz­le sa­va­şa­ca­ğız” ifadelerini kullandı.

Milli davet

Ga­la­ta­sa­ray’ın siyahi yıl­dı­zı Di­di­er Drog­ba, ül­ke­si­nin 2014 Dün­ya Ku­pa­sı’na ka­tı­la­bil­mek için Se­ne­gal ile 12 Ekim’de ya­pı­la­cak play off maç­lı­na da­vet edil­di. Trab­zonlu Sol Bam­ba, Zo­ko­ra, Çay­kur Ri­zes­por­lu Vie­ra ve Genç­ler­bir­li­ği’nden Gos­so da da­vet alan isim­lerden oldu. Zo­ko­ra son kam­pta kap­tan­lı­ğın Drog­ba’ya ve­ril­me­si­ne bo­zu­la­rak ote­li terk et­miş ve pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­mış­tı. Bu­na kar­şın kad­ro­ya çağrıldı.

Son Güncelleme: 05.10.2013 16:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! > Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
selcukk 5 yıl önce

drogbaba