10 Haziran 2014 Salı 10:52
Melo'dan ilginç açıklama! Çok sıkıldım..
 Ga­la­ta­sa­ray'da ge­ri­de ka­lan se­zon­da or­ta­ya koy­du­ğu hırs­lı oyun­la Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın tak­di­ri­ni ka­za­nan Fe­li­pe Me­lo, ken­di­si­ne yö­ne­lik eleş­ti­ri­ler­den çok sı­kıl­dı. Sa­ha içe­ri­sin­de ba­zen hır­sı­na ye­nik dü­şen, ba­zen de jest ve mi­mik­le­ri ne­de­niy­le eleş­ti­ri­le­re ma­ruz ka­lan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun son ola­rak is­mi, ta­til yap­tı­ğı yer­de ba­zı Fe­ner­bah­çe­li ta­raf­tar­lar­la kav­ga et­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­alar­la gün­de­me gel­miş­ti. An­cak ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha bu id­di­ayı ya­lan­la­dı. Me­lo, sü­rek­li adı­nın bu tür olay­la­ra ka­rış­tı­rıl­ma­sı ve bir şe­kil­de Tür­ki­ye'de eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le son de­re­ce ra­hat­sız. Tec­rü­be­li fut­bol bu sı­kın­tı­sı­nı İs­pan­yol me­na­je­ri Jo­se Rod­ri­gu­ez Bas­ter'la da pay­laş­tı. Brez­il­ya­lı fut­bol­cu­nun "Ga­la­ta­sa­ray'ı çok se­vi­yo­rum, ta­raf­ta­ra ve ku­lü­bü­me çok bağ­lı­yım. An­cak ku­lüp dı­şın­da ba­zı çev­re­ler üze­rim­de bir bas­kı or­ta­mı kur­ma­ya yel­te­ni­yor­lar ve bu ça­ba­la­rın­dan hiç vaz­geç­mi­yor­lar. Bu du­rum­dan sı­kıl­dım" di­ye­rek dert yan­dı­ğı öğ­re­nil­di.  DÜNYA KUPASI’NA GİDEMEMEK MELO’YU ETKİLEDİMe­lo son ola­rak ge­çen se­zon so­nu Fe­ner­bah­çe'yle ya­pı­lan ve Ga­la­ta­sa­ray'ın 1-0 ka­zan­dı­ğı der­bi­de ya­şa­nan­lar­la gün­de­me gel­miş­ti. Em­re Be­lö­zoğ­lu'nun gör­dü­ğü kır­mı­zı kart son­ra­sı jest­le­ri ve mi­mik­le­ri ne­de­niy­le eleş­ti­ri­len Bre­zil­ya­lı oyun­cu hak­kın­da TFF Baş­ka­nı De­mi­rö­ren bir açık­la­ma yap­mış ve Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin Me­lo'yu gön­der­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­muş­tu. Bu açık­la­ma­ya Ga­la­ta­sa­ray sert tep­ki gös­te­rir­ken, Me­lo, Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­li son­ra­sı, se­re­mo­ni­de De­mi­rö­ren'in eli­ni sık­ma­mış­tı. Öte yan­dan Ga­la­ta­sa­ray'la 2016'ya ka­dar söz­leş­me­si olan Me­lo'nun pi­ya­sa de­ğe­ri 10 milyo­nun üze­rin­de gö­zü­kü­yor. Me­na­jer Bas­ter, Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun Av­ru­pa ve dün­ya­nın de­ği­şik yer­le­rin­den pek çok ta­li­bi ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ga­la­ta­sa­ray'da mut­lu ol­ma­sı­na kar­şın, Tür­ki­ye'de üze­rin­de oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan bas­kı or­ta­mın­dan do­la­yı bu­na­lan Me­lo'nun şart­la­rın ol­gun­laş­ma­sı ve Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin uy­gun bul­ma­sı du­ru­mun­da bu tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. Çok umut edip, ça­lış­tı­ğı hal­de Sco­la­ri ta­ra­fın­dan Dün­ya Ku­pa­sı için Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı'na se­çil­me­yen Me­lo, bu ha­yal kı­rık­lı­ğı­nın ar­dın­dan, çok göz önün­de ol­ma­yan bir li­gi de ter­cih ede­bi­lir.(Bugün)
Son Güncelleme: 10.06.2014 22:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! > Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yorum 4 yıl önce

Melo kendin gel öfkeyle kalkıp zararla otuma . Köpekler istedikleri kadar kudursun lar . Cimbom seni çok seviyor. Takdir ediyor . Başka yere gitme. Söylenenleri UMURSAMA ....