30 Temmuz 2014 Çarşamba 16:00

 Ga­la­ta­sa­ray 2013-14 se­zo­nu­nun so­na er­me­si­nin ar­dın­dan iç trans­fer­de ka­le­ci mev­ki­i için ra­di­kal bir ka­rar al­mış­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar 1. ka­le­ci­si Fer­nan­do Mus­le­ra’nın al­ter­na­tif­le­ri ola­rak kad­ro­da tu­tu­lan 3 isim­den Ay­kut Er­çe­tin ve Ufuk Cey­lan ile yol­la­rı­nı ayı­rır­ken, Eray İş­can’ın söz­leş­me­si­ni uzat­mış­tı. Son­ra­sın­da trans­fer ara­yı­şı­na gi­ren yö­ne­tim uzun uğ­raş­la­rın ar­dın­dan Por­to’dan  Si­nan Bo­lat’ı ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na kat­mış­tı.

FiYATI ELEŞTiRi ALMIŞTI

Bu trans­fer için Por­to’ya hiç­bir üc­ret öde­me­yen Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim Si­nan’a öde­ye­ce­ği yıl­lık üc­re­ti ise 1 mil­yon 300 bin eu­ro açık­la­mış­tı. An­cak ta­kım­da ye­dek ola­rak dü­şü­nü­len bir isim için be­lir­le­nen bu üc­ret hem ta­raf­tar­lar hem de bir­çok spor oto­ri­te­si ta­ra­fın­dan çok bu­lu­na­rak eleş­ti­ril­miş­ti. Bu­na kar­şın Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise ses­siz kal­ma­yı ter­cih et­miş­ti. Ga­ze­te­niz BUGÜN Cim­bom’un çok ko­nu­şu­lan Si­nan ham­le­si­nin al­tın­da­ki ger­çek­le­re ulaş­tı.

KiRALAMAYA SOĞUKTU

Ön­ce­lik­le be­lirt­mek ge­re­kir ki Si­nan Bo­lat Ga­la­ta­sa­ray için kad­ro­da­ki al­ter­na­tif bir ka­le­ci ol­mak­tan çok da­ha önem­li an­lam­lar ta­şı­yor. 25 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Pran­del­li ta­ra­fın­dan biz­zat is­te­nen bir isim­di. Bu doğ­rul­tu­da ilk ola­rak ma­sa­ya onun­la otu­rul­du. An­cak Si­nan Ga­la­ta­sa­ray’a ki­ra­lık gel­mek is­te­me­di. Ku­lü­bü Por­to ise Si­nan’ın bon­ser­vi­si için 6 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir ra­kam is­te­yin­ce yö­ne­tim Si­nan’ı  “Sen Ga­la­ta­sa­ray’ın bi­rin­ci ka­le­ci­si ola­cak­sın. Za­ten ki­ra­lık bir ka­le­ci­ye bu ka­dar cid­di bir ra­ka­mı ver­mez­dik. Mus­le­ra gi­de­cek. Ka­le se­nin ola­cak. Öde­di­ği­miz bu ra­kam sa­na ne ka­dar gü­ven­di­ği­mi­zi gös­te­ri­yor” di­ye­rek Si­nan’ı ik­na et­ti.

MUSLERA’DA OCAK PLANI

Bu vaa­din al­tın­da ise baş­ka ger­çek­ler var. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, ocak ayın­da iyi tek­lif gel­me­si ha­lin­de Mus­le­ra’yı sat­ma­yı dü­şü­nü­yor. Uru­gu­ay­lı fi­le bek­çi­si­nin sa­tı­şın­dan 13-14 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir ka­zanç el­de edil­me­si  bek­le­ni­yor. Bu ala­cak pa­ra­nın 6 mil­yon eu­ro­luk kıs­mı ile Si­nan Bo­lat’ın bon­ser­vi­si alın­ma­sı bek­le­ni­yor. Sü­per Lig ekip­le­rin­den Bur­sas­por ve bir­çok Av­ru­pa ku­lü­bü Si­nan’ı kad­ro­su­na da­hil et­mek is­ti­yor­du. Si­nan, Por­to’dan yıl­lık brüt 2 mil­yon eu­ro alı­yor­du. An­cak ver­gi­ler dü­şül­dü­ğün­de ka­zan­cı 1 mil­yon 150 bin eu­ro­yu bu­lu­yor­du.
Son Güncelleme: 30.07.2014 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! > Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.