Galatasaray'a piyango vurdu !

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Fe­de­ras­yonu'n­dan (TFF) ala­ca­ğı olan 7 mil­yon TL'nin dı­şın­da 15 mil­yon TL avans çekti.

FUTBOL 06.08.2015, 00:44 06.08.2015, 01:27
18992
Galatasaray'a piyango vurdu !
 Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü Baş­ka­nı Dur­sun Öz­bek, TFF se­çimi ön­ce­si Ha­li­ç’­te dü­zen­le­nen Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­dı. TFF lis­te­si­nin Fe­ner­bah­çe ağır­lık­lı ol­du­ğu­nu be­lirten Özbek, yö­ne­ti­ci Cü­neyt Tan­ma­n’­ı toplantıya gönder­di. Tan­man da baş­ka­nın tav­rı­nı bu­ra­da ilet­ti. Ar­dın­dan des­tek ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti an­cak şart­la­rı­nı or­ta­ya koy­du. Fe­nerbah­çe ile ay­nı oran­da tem­sil is­te­di. Med­ya­ya da bu­nu an­la­tıp “Sü­re­ci iz­le­ye­ce­ğiz. Bek­le­di­ği­miz adım­lar atıl­maz­sa du­ru­ma bir da­ha ba­ka­rı­z” di­ye­rek ta­ri­he not düş­tü. 24 Mayıs’ta başkanlık koltuğuna oturan Öz­bek, Fe­ner­bah­çe­li Ni­hat Öz­demi­r’­in de ol­du­ğu lis­te­ye se­çim ge­ce­si Can Ço­ba­noğ­lu­’nu koy­dur­du.

25 HAZİRAN'DA LİSTE DEĞİŞTİ

An­cak 25 Ha­zi­ra­n’­da­ki se­çim sa­ba­hı lis­te de­ğiş­ti, Ali Dü­rüst gir­di. Fakat Öz­bek, ken­di­si­ne sı­cak de­ğil­di. Dü­rüs­t’­ün Ga­la­ta­sa­ray­lı­lı­ğı ne­de­niy­le iti­raz edi­le­me­di ve ka­mu­oyu­na böy­le bir iz­le­nim ve­ril­mek is­ten­me­di.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Baş­kan Dursun Öz­bek, TFF’­ye ver­di­ği des­te­ğin kar­şı­lı­ğı­nı iyi iliş­ki­ler­le al­dı. Ku­lü­bün ala­ca­ğı olan 7 mil­yon li­ra­nın dı­şın­da, Fe­de­ras­yon’­dan 15 mil­yon li­ra da avans çek­ti. Böy­le­ce ra­kam, 22 mil­yon li­ra­ya çık­tı ki, ban­ka­lar­dan bu­lu­nan kre­di­ler­le 30 mil­yon do­la­rı aşan ve ha­zi­ran ayı­na öte­le­nen se­net­le­rin bü­yük bö­lü­mü böy­le­ce öden­di.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DEV GELİR

Geçen sezon tv yayın ve pazarlama havuzundan 6.5 milyon Euro alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin katılamamasıyla birlikte en az 13 milyon Euro'luk bir pay alacak. Ayrıca, gruplara direkt olarak katılacağı için de 12 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmadan 25 milyon Euro'luk bir gelir elde etti.
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Galatasaray 2019 - 2020 sezonunu kaçıncı bitirir?
Galatasaray 2019 - 2020 sezonunu kaçıncı bitirir?
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P