Kaya Çilingiroğlu: "20 milyon Euro çöpe gitti" Kaya Çilingiroğlu: "20 milyon Euro çöpe gitti"

Levent Yaz, yaptığı açıklamada istifa sürecine dair çeşitli bilgiler paylaştı.

ERDEN TİMUR'U HEDEF ALDI

Yaz'ın demeçlerinde: "Galatasaray bir kişi, grup ya da oluşuma değil Galatasaraylılara aittir." ifadeleri göze çarptı. Bu sözlerinde Erden Timur'u hedef aldığı iddia edildi.

Açıklamanın tamamı:

"11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurul’un ardından, önce Genel Kurul’un, sonrasında da yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun şahsıma gösterdiği güven ve teveccühle Galatasaray’ımızda birçok önemli görevler üstlendim.

Bu görevler içinde, zamanla bende rahatsızlık yaratan ve sonunda beni istifa kararı almak zorunda bırakan konular Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğimle ilgili olanlardır.

Tüzüğümüzün 86.4 maddesine göre Muhasip Üye Kulübün bütçesinin uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Galatasaray Spor Kulübünün bağlı şirketlerinin tümünü kapsamaktadır.

Genel yönetişim kuralı olarak yetki ve sorumluluk birbirinden ayrılamaz. Tüzüğümüzün yüklediği bu sorumluluğa koşut olarak, tüm bağlı şirketlerin mali bilgilerine erişim yetkisine sahip olmam bir gereklilikti.

Bu bağlamda, bazı şirketlerimizin Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kuruluna bütçesini sunmaktan ve önemli konularda açıklamalar yapmaktan imtina etmeleri istifa kararı almamda etkin olmuştur.

Göreve geldiğimizden beri çok iyi ve önemli işler yaptığımıza inanıyorum. Bu çabanın sonucunda Galatasaray’ımız artık çok farklı bir noktadadır.

Özellikle sportif başarının parlak ışığı gözlerimizi körleştirmemelidir. Gözlem ve deneyimlerim doğrultusunda paylaşmak isterim ki:

Galatasaray bir kişi, grup ya da oluşuma değil Galatasaraylılara aittir. Yönetimler, Galatasaraylılar adına emanetçi olduklarını unutmamalıdır ve bu durumu içselleştirmelidir. İhtirasların, yöneticilik vasfının önüne geçmesine engel olunmalıdır.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetimlerinde, Galatasaray gelenek ve göreneklerine göre gerekli sınırları hatırlatan bir duayenin varlığı önemlidir. Yönetimimizde bu eksikliği, duayen olmadığımın bilinciyle ama tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Muhasip Üye sıfatıyla ben gidermeye çalıştım. Ama bu sınırların ısrarla zorlanması beni istifa noktasına getirmiştir.

Belirtmek isterim ki bu dönemde oluşturulan sevgi ve barış ortamı Galatasaray’a fayda sağlamıştır. Fakat diğer yandan yöneticilerin sınırları dikkate almama isteğini de körüklemiştir. Doğru, yapıcı ve iyi niyetli eleştiriler, yönetenleri Galatasaray’a katkı verirken daha dikkatli olmaya sevk eder. Eleştirel akıl Galatasaray’ımızın en önemli özelliğidir. Bu özelliğin yitirilmesi Galatasaray’a zarar verir.

Öz eleştirel olarak mevcut Yönetimimize bakacak olursak;

Bu dönemde Galatasaray çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu başarılarda başta Sayın Başkanımız olmak üzere, Kulübümüz ile bütün bağlı şirketlerimizdeki yöneticilerimizin ve her birimdeki tüm çalışanlarımızın büyük katkıları vardır.

Galatasaray artık mali olarak bambaşka bir boyuta evrilmiştir. Doğru yönetildiği takdirde uzun yıllar boyunca tüm spor dallarında baskın olabilir.

Sayın Başkanımız Galatasaray için olağanüstü mesai harcamaktadır. Fakat benim gözlemimce, Yönetimdeki duayen eksikliği iç gerilimi yükseltmektedir. Ben, bir kardeşi olarak, Galatasaray’ımıza katkıları için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İstifa etmemle sonuçlanan süreçteki konuları gözden geçireceğine ve gerekli düzenlemeleri yapacağına inanıyorum.

Her yönetici gibi benim de, kendi işlerimi, ailemi ve arkadaşlarımı ihmal etme pahasına dönemim boyunca, her an sadece Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalıştığımın bilinmesini isterim. Gelinen bu noktada istifamın Galatasaray’ın yüksek çıkarlarına hizmet edeceğini gördüğüm için tüm görevlerimden ayrıldığımı, bundan sonra yalnızca Galatasaray taraftarlığı ve üyeliği sıfatlarımın kaldığını beyan ediyorum.

Galatasaray sizlere emanettir.

Yaşasın Galatasaray.

Saygılarımla."