cr cript> 'GsGazeder-connav pull:-160 <_b ank"Gazeder-connav-href="e/',pplmodulnav-avaraodulornerezedtle="displround-repea" con:#289b19; bornerent {us: 4 } ">c = c = CANLI SONUÇLARiptpan>c = if l tSon Dakikaiptpan>c = < 27°iptpan> sma Gazeder-conwtaipti">tNoçgereaznan Gtluiptma >c = d>'Gs> c = <'GsGazeder-conByTu conByTuetools pull:r"1" c c a="https#" table"https#conuyelik"Gazeder-connav-href="e/',pplmodulnav-nodreodulnav-nt=9LuTodulornerezedtlriiGazeder-fa fa-= 'Gaiireadeocripi>c c c = /'Gs> c < /'Gs> cr cript> c c = FUTBOL BASKETBOL -" id="k34"Gazeder-connav-href="e/',pplmodulnav-34odulornere3fltimag/><_b ank"G >DİĞER SPORLAR DÜNYADAN FUTBOL MAGAZİN = = = = c 'GsGazeder-connavetoggis connav-href="e/',pplm" riiGazeder-fa fa-barscripi> c = /'Gs> c = 'GsGazeder-containerewhit cr cript> cr cript>
c = class="hs-hei '5.adelmai '5.acGs_G Selçuk İgri'yrışof="erekeec = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 Maico" sa_kah yaptıc = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 nde-ilki-yasadi-h21201" hreflt con="Tolga Ciğercieci,riy/> nde ilki yaşadı!" s="hs-headelmaticontetimag/><_b ank">Tolga Ciğercieci,riy/> nde ilki yaşadı!c = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 "Şumdan aa Ardl Turri ta gelirse..."c = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 Gomiu, Osmklıspor’u ta es geç="prc = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 Tudon: İyimdan a kurdukc = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 Cenk Ergüi'yen Ardl ve Asamoah yharfuc = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 -h21196" hreflt con="Serdlr ve M,riano'yrıgalibiy/tleşmesrr" s="hs-headelmaticontetimag/><_b ank">Serdlr ve M,riano'yrıgalibiy/tleşmesrrc = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 Nd ayd: "H-bomaç yrha ta iyiak." /ğn a"c = d>'Gs> class="hs-hei '5.adelmai '5 Fe" hndo yikkat çekt c = d>'Gs> c = /'Gs>
c = d>'Gs> lass="hs-headecrawhit seined c = d>'Gs> lass="hs-headecrawhit seined c = d>'Gs> lass="hs-headecrawhit seined c = d>'Gs> lass="hs-headecrawhit seined c = lass="hs-headecrawhit firdtlrc EURO tpans="hs-headecrac.cous fa fa-aeque-upcriptpan>c = d>'Gs> lass="hs-headecrawhit seined c =
c = lass="hs-heaer/e-kapsa="er/e-"> cr hs-hepeader.articr cript> 1cr hs-heticonite-c"ere-ticonite-ticonebüyle 2018'e dek sözleşmesi bulunan Galatasaray kalecisi Eray İşcan, böyle devam ederse FIFA kuralı gereği, sezon sonunda sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak." />

c
c = class="hs-hepull:-160 mutedcriiGazeder-fa fa-csleözr" ,ria-hidden> /'Gs> div class="hs-hei cript> keywpic">c = c = <" /><İşcan takımdan ayrılabilir" /> c = /'Gs>
 • s lass="hs-headec"eracwithconrvice ox-shgref=on.net"="cript'; as:window."> ()criiGazeder-fa fa-"> o"> . ,ria-hidden> age <)"cr hs-he age <)"cr hs-hejava_bigg-box-shgrefriiGazeder-fa fa- age <)"cr hs-hejava_tma -box-shgrefriiGazeder-fa fa- a /'Gs>s c = 'GsGid="keywjavals="hs-hei cript> peadent: '';ent: '';-der hl asaray kalele> rong>erebir l/eraycu,leşmesi bulunsüri fese ra bunn sonunda sözleerbestcisir" /> . Sabil-an rmıziliilirbiln yeözlisi Erle> rong>ay İşcan, bönann sonunforma şansrebulmaktzleş Yantreçekt . 23 yaşYandakici, FIFA,ikiciupl ve bir ligak.mak üzi, toplersüçomaçtzloynadı.iptpan> i'GsG="displ
  iptpan> i'GsG="displHerhaeqiGaiddi bir sn', ş ndarunu yaşamayancEkalec sonuunği,ici, anYandanforma giymebulunu_jsonnda,'e dek skadlr geçhslileşmesi bulunan Gamassahipkarşiln eerbestcisimaına sa eldese Fczlve başka bir mdan aa tranef-booir" /Fcz.iptpan> i'GsG="displ
  iptpan> i'GsG="displkurale> rong>'nYan ilg /> yönhakklisezse gö, her l/eraycu bir ssonunboyunca mdan aYanYan çş treğn resmiomaçirbiln d (mz yüzdes10'undanforma giymek zarunda. Aksimdadirden sonunda söz,ciuyle 2n 2nloynadığn resmiomüsabai, abiln %s10'undan yrha azYandangö, vleöiilimişFA eşmesini feshesportifınaeresebeplmotme hakkına sahip olacak.uyor.iptpan> i'GsG="displ
  iptpan> i'GsG="displasaray kalecAvrupl'danann sonun6omaç oynarkd (iuplta iFA 8omaça çş tre. ManisaomaçYanYan rövanşilna çş " /> Cim Bom'un yabil ptn, F yükseli fese dens-be FyFA k fesngöz 2018'bdan ereyor. Ligd toplerzleeonunda sözl34omaça çş mYap',k." />,k."undabil-an rmıziliilirb tüa kulvarla>zltoplerzlortsarma 50omaç ağl sonuumdmamlaya /> Bunu_jsozlEkal'iln d (mz 5omaçtzlforma giymesii, kiyor.iptpan> i'GsG="displ
  iptpan> i'GsG="displLigd Mus -bz,ciuplta Sigrile> rong>iptpan> i'GsG="displ
  iptpan> i'GsG="displAn />,liginği,ici, anle dylmünd Mus -bz'nYan i, Fyen gereamassa beklemiyor.cAvrupl'yl veta eyen mdan aYanciupl maçirbilnta iFA i, FfesheSigri Boara karuyor.cDiğer,ikici, FIFniundakat ş ndarunirbil yaşamamassa u_jsonndaci, Fye geç="lunaeklemFyen İşcan, bönannu_jsozlyüzdes10'bdrajYanYan " /ilnta i, abakleşmesini feshetme hakkimkanYana i,vuşa />  
  ibr/>iptpan> /'Gs> di

  Skar/>ipp> 'GsGtable"smplrogsg-"Gtable"sid="223"Gazeder-m.dike m.dike136 javaer wit"> 'GsGtable"smplrogsg-"Gtable"sid="307"Gazeder-m.dike m.dike137 javaer wit">

  ript> ="text/javascript"> _a"https://dnxsa.ligcous> <

  class="hs-hei cript> muted pull:r"1" Son GünceltsBy:ipi> 09.04.e d5 15:27iptpan>di c = >le-head> c =c =c = 'GsGid="yharfyap e="displn-bott:0"> >'Gs> rds" cont>Anahtrb Kklikkler: a="https://www.gsgazete.com/imageler/erayi/asaray kaleflt con="Gsaray kalecler/erayi">asaray kalelea> a="https://www.gsgazete.com/imageler/erayi/i, FIFflt con="K, FIFcler/erayi">Ksi Erlea> a="https://www.gsgazete.com/imageler/erayi/kuraflt con="Furaller/erayi">kuralea> a="https://www.gsgazete.com/imageler/erayi/isca+i%C5%9F%C3%A7> İşcIn"> /'Gs> Yharfla>ip'Gs> 'GsGid="yharfla>"> = = k reGazeder-acGs_G a="https#yharfpanel" tabletoggispltab">Yharf Gönrtic1iptpan> /li> = kk re a="https#ook_userpanel" azeder-fbyharfite-cdref=tabletoggispltab">ook ile BYharfla>sa iptpan> /li> kk /ul> lass="hs-hetabent: '';"> = kkkkkkkkkkkkkkkkk lass="hs-hetabepane.acGs_G Gid="yharfpanel"> = kkkkkkkkkkkkkkkkk 'GsGid="yp"> panel"> = kkkkkkk 'GsGid="yharfpanel = kkkkkkk form ="dc.dect_apprls="hs-heit_approform r cript> eid="addct_apprl> = kkkkkkkkkkk lass="hs-hetpan1"> = kkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk rc="https://d5nxssgazete.com/imagees/hs-rise/images/favicno_r" con /> <" /> < kkkkkkkkkkk /'Gs>s kkkkkkkkkkk lass="hs-hetpan11"> = kkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-her-h-fluid"> = kkkkkkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-heinputetchpend tpan6"> = kkkkkkkkkkkkkkkkk tpancr hs-headd-ont>AdYanYazage kkkkkkkkkkkkkkkkk input="dc.decom/" s="hs-hetpan10 adsoyad"="text/java" sid="adsoyad"= conal30ghmaxleg" al50ghmt con="Ad toyadi, kli! s kkkkkkkkkkk /'Gs>s kkkkkkkkkkk javaaree="dc.deyharfghmaxleg" al1000ten"hs-hetpan12 eid="it_approfieldf=onrdsupt/javaKey(this.form)" nonceholrti="Yharf yazmak içinann, anYa kul anr-h108feshz. Yharf yazarkd (yltfen gşağn zlyazYa anluyabilla>sa göz önünd an Gau_jsnuz!cripjavaaree> = kkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-hetpan12 e="displn-bott:0;"> = kkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-heanewithwpan5le="display:none" hei;">YanYat: @"dc. ">xlea> /'Gs> = kkkkkkkkkkkkkkkca="httpscript'; as:void(0)"con.net"="cript'; as:it_approsend("> <);return falsi;"cr hs-hebtnite-cdre btn-warniug pull:r"1" Yharf Gönrti = kkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-hekabaktithwpan4 pull:r"1" K, anlKabaktit: input="dc.dec"eracwit eid="i"eracwit eay:ervid= conal3" valueal1000t> /'Gs>s kkkkkkkkkkk /'Gs>s kkkkkkkkkkk input="text/hidden"="dc.dehid" valueal10 = kkkkkkk /'Gs>s kkkkkkkclass="hs-hearay Yharfsnuzconey"hnmak üzi, yönhaiciye ilhaiimiştir.ca=="hs-hei oFA mtabletismis-hearay ="https#">&timGs;lea> /'Gs> = kkk /'Gs> = kkk lass="hs-hearay aray -; aray -error fade inle="display:none"; ;n-bottotop:15 } ">s kkkkkkkcbutton="text/button"=="hs-hei oFA mtabletismis-hearay >×s kkkkkkkDikkat! > Suç teşkilse Fcz, yasadYap'ı, tehditkab, rahatsYazse iIFA,hakabetlve küfür içi, n, gşağn oneıcı, küçük dün">rücüeci,ba,omüstehc n, ghlaka ayan rı, k, uylikınaerbilna zarlr veriIF ya ta benzi,icnitelikrayde içi,ikrayden doğ = e = kkkkkkk kkk lassid="it_approlis0 = kkkkks kkkkkkkkkkk lass="hs-heit_appros-lor-h-fluid"sid="it_appro22473"> = kkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-hetpan1"> rc="https://d5nxssgazete.com/imagees/hs-rise/images/favicno_r" con /> <" /> /'Gs> = kkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-hetpan11"> = kkkkkkkkkkkkkkkkkcb> hsliksi = kkkkkkkkkkkkkkkkkcsma Gazeder-timG 2 eıl önceiptma > = kkkkkkkkkkkkkkkkkcpcr hs-hejava">mdan ayrıbiringi Fczlu_jsozlolruğnndacannler/el svinFczfeshzngibindaçmgereaerb yapmneın. emzlverdi oskadlr o da. mahalpe="dan aYa muakklesiçekmeyiıbir yrha tahzleert çş "bilm

  e = kkkkkkk kkkkkkkkkclass="hs-hebuttons"> = kkkkkkkkkkkkkkkkkkkclass="hs-hechply a="httpscript'; as:void(0)"cr hs-heievaplaopull:-160 mtableievaplanan="@ hsliksi"sid="22473"> tpancr hs-heglyphico"s unc"erecriptpan> Cevaplalea> /'Gs> = kkkkkkkkkkkkkkkkkkkca="httpscript'; as:void(0)"cr hs-helikeopull:-160 like22473"con.net"="like(22473,'url =it_approlike, ha?like', 0)"> tpancr hs-heglyphico"s thumbs_upcriptpan> Beğen () = kkkkkkkkkkkkkkkkkkkca="httpscript'; as:void(0)"cr hs-hetislikeopull:-160 tislike22473"con.net"="like(22473,'url =it_approlike, ha?tislike', 1)"> tpancr hs-heglyphico"s thumbs_downcriptpan> Beğen="prm! () = kkkkkkkkkkkkkkkkk /'Gs> = kkkkkkkkkkkkkkk /'Gs>s kkkkkkkkkkk /'Gs>s e = kkkkkkk kkk nd A//Yharfa.ait ievaplanan yharfla>sa lis0e Fyelimsa lis0e Fyelim//k nd A#it_approlis0k nd A.tabepane.linkskk kkkkkkkkkkk lass="hs-hetabepane.yharfla> fbpanel" id="ook_userpanel"> = kkk lass="hs-her-h-fluid"> = kkkkk lassid="fb-root"> /'Gs> = kkkkkpt> gtion() { d, sA,id) conteeeeeeeeeeeeeeeeeoogljsA,fjocumelementsByTagName('scriss.parconteeeeeeeeeeeeeeeeeif (elementsByTaById(id)) returnrconteeeeeeeeeeeeeeeeejocumeleElement('scri)();js.'1083idrconteeeeeeeeeeeeeeeeejo= "httpsnect.facebook.net"> /'Gs> = kkk /'Gs>k nd A#ook_userpanel = e kkk /'Gs>k nd A.tabent: '';.linkskk /'Gs>k nd A#yharfla> link = ageler/ec =.htmlc =falsic /'Gs>k nd A.aer/e-kapsa."er/e-"> < lass="hs-headehadox-shadorelated conBb-20cr cript> İlg /> leri" /> >'Gs> <>'Gs> <_b ank"Gt con="Selçuk İgri'yrışof="erekee"> dlass="hs-headei '5-rc="> rc="https://d5nxssgazete.com/images/banneler/eray_thumbs/2017/08-scecuk_igri_yrilsok_"erekee_h21203_47f72 /> <" /> dlass="hs-headei '5-ca" con conBtno-i d>'Gs> d>a> plass="hs-hetpanchd-i '5.adebeh <_b ank"Gt con="Maico" sa_kah yaptı"> dlass="hs-headei '5-rc="> rc="https://d5nxssgazete.com/images/banneler/eray_thumbs/2017/08-maico"_sa_kah_yapti_h21202_d2571. href=" /> dlass="hs-headei '5-ca" con conBtno-i d>'Gs> d>a> plass="hs-hetpanchd-i '5.adebeh <_b ank"Gt con="Tolga Ciğercieci,riy/> nde ilki yaşadı!"> dlass="hs-headei '5-rc="> rc="https://d5nxssgazete.com/images/banneler/eray_thumbs/2017/08-tolga_cigerci_i,riy/> nde_ilki_yasadi_h21201_850b8. href=" /> nde ilki yaşadı!" /> dlass="hs-headei '5-ca" con conBtno-i dlass="hs-hetpanchd-i '5.adebehodulkill-ml <_b ank"Gt con=""Şumdan aa Ardl Turri ta gelirse...""> dlass="hs-headei '5-rc="> rc="https://d5nxssgazete.com/images/banneler/eray_thumbs/2017/08-sumdan_aa_ardl_turri_yr_gelirse_h21200_e666d. href=" /><"Şumdan aa Ardl Turri ta gelirse..."" /> dlass="hs-headei '5-ca" con conBtno-i<_b ank"Gt con="Gomiu, Osmklıspor’u ta es geç="pr"> dlass="hs-headei '5-rc="> rc="https://d5nxssgazete.com/images/banneler/eray_thumbs/2017/08-gomiu_osmklisporu_yr_es_gec="pr_h21199_fbdd6. href=" /> dlass="hs-headei '5-ca" con conBtno-i d>'Gs> d>a> c 4" hreflid="sonran_leri"lri/a>c c /'Gs> div kk nd ASağ Blok lassid="sideblass="hs-risideblahwpan4 pt> gooetag.cmd.push(function() { letag.definey:none(gpt-ad-1487072938000-0').addS; })script> /'Gs> kkkkk e e 'GsG="hs-headepanel s 'GsG="hs-headesRequeer.articconsRequeeredcconrvice s 'GsG="hs-headetainereticonipull:-160 iiGazeder-fa fa-c eocripi> Son Dakikaip'Gs> = Tylmü =ip'Gs> = 'GsG="hs-headepanelect: '';. FUTBOL e d7-08-20c00:57:59age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Selçuk İgri'yrışof="erekeeage ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21202"s="hs-headei '5FUTBOL e d7-08-20c00:54:17age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Maico" sa_kah yaptıage ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21201"s="hs-headei '5 e d7-08-20c00:52:43age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Tolga Ciğercieci,riy/> nde ilki yaşadı!age ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21200"s="hs-headei '5 e d7-08-20c00:51:49iptpan>age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">"Şumdan aa Ardl Turri ta gelirse..."age ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21199"s="hs-headei '5FUTBOL e d7-08-20c00:49:53iptpan>age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Gomiu, Osmklıspor’u ta es geç="prage ip'Gs> = /'Gs> = i/'Gs> = 'GsG="hs-headepanel s = lass="hs-headesocire-; adefok_user iGazeder-fa fa-fok_user ipi>mageGtecom_macm"s="hs-headecdref=timag/><_b ank"Grel="nofoll-h l1.8Mle> rong> BEĞENİ = mageGtecom_macm"s="hs-hepull:r"1" <_b ank"Grel="nofoll-h Beğen = /'Gs> = kkkkkplass="hs-headesocire-; adetwitwit"> iGazeder-fa fa-twitwit">ipi>mageGtGcom_m"s="hs-headecdref=timag/><_b ank"Grel="nofoll-h 273.6Ble> rong> TAKİPÇİ = mageGtGcom_m"s="hs-hepull:r"1" <_b ank"Grel="nofoll-h Tan-p Et = /'Gs> = kkkkkkk /'Gs> = 'GsGtable"smplrogsg-"Gtable"sid="324"Gazeder-m.dike m.dike202"> _agooetag.c_ad_.ne"> ttpsca-"ub-8408500022610051";ooetag.c_ad_slo ttps6442993881";ooetag.c_ad_: 640ttp300;ooetag.c_ad_t: 90pttp250script> _a httpsead2.googlesyndication.com"> /scrcript> < i'GsG="hs-headepanel s u Gazeder-nav adetabs conbbca-accon Gid="lonBos0 = reGazeder-firdtlriiGazeder-fa fa-usern-bk-o.ripi> Çok /li> = reGazeder-acGs_G a="https#lonBos0-ct_appr" tabletoggispltab">Yharflanan /li> = re a="https#lonBos0-read"=tabletoggispltab">Okunan /li> = /ul> lass="hs-hetabent: '';ite-ticone = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="20745" s="hs-headei '5FUTBOL e d7-07-25 e :28:28iptpan>age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Gsaray kale'yr Lucesculformülüage ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="20774" s="hs-headei '5 e d7-07-27 14:33:13iptpan>age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Gsaray kaleta Selçuk İgri yaycuage ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="20693" s="hs-headei '5FUTBOL age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticoneFeghouli içinran_p çş treage ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="20690" s="hs-headei '5FUTBOL age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Volkri Ş n, Tudon'langö,ün"tylhmü?age ip'Gs> = /'Gs> = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="20680" s="hs-headei '5FUTBOL e d7-07-22 13:01:11iptpan>age ip'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Cenk Ergüi'yen tranef-boeşmesrrage ip'Gs> = /'Gs> = = <'GsG="hs-hetabepane.add-firdtllid="lonBos0-read" s = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21203"s="hs-headei '5FUTBOL e d7-08-20c00:57:59age = /'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Selçuk İgri'yrışof="erekeeage = = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21200"s="hs-headei '5 e d7-08-20c00:51:49iptpan>age = /'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">"Şumdan aa Ardl Turri ta gelirse..."age = = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21197"s="hs-headei '5 e d7-08-20c00:37:51iptpan>age = /'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Cenk Ergüi'yen Ardl ve Asamoah yharfuage = = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21194"s="hs-headei '5FUTBOL e d7-08-20c00:00:58iptpan>age = /'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Nd ayd: "H-bomaç yrha ta iyiak." /ğn a"age = = lasstable"smpller/elg-"Gtable"sid="21196"s="hs-headei '5FUTBOL e d7-08-20c00:26:07iptpan>age = /'Gs> = <'GsG="hs-headeticonite-ticone<_b ank">Serdlr ve M,riano'yrıgalibiy/tleşmesrrage = = age ip'Gs> = /'Gs> i/'Gs> 'GsGtable"smplrogsg-"Gtable"sid="325"Gazeder-m.dike m.dike203"> _a"https://d5nxsa-ssl.ligcous> i/'Gs> 'GsGid="lonlig"s="hs-headepanel > = 'GsG="hs-headesRequeer.articconsRequeegreenccon s 'GsG="hs-headetainereticonipull:-160 iGazeder-fa fa-trophycripi> Lig Tablosu =